Allea Bijlessen Houten
é

Over Allea

Professioneel, vriendelijk en flexibel

Allea huiswerkbegeleiding te Houten: bijlessen en coaching voor alle vakken op alle niveaus. Professioneel, flexibel en vriendelijk. Het kan zijn, dat het over het geheel genomen best goed gaat, maar dat je met één of twee vakken problemen hebt. Of je overziet niet meer wat je moet doen. Misschien ben je je motivatie kwijt. Soms weet je gewoon niet meer hoe je het aan moet pakken. Wellicht vind je het moeilijk je te concentreren, omdat er zoveel leuke afleidingen zijn. Of je bent ziek geweest. Of je weet gewoon niet waarom het niet lukt zoals jij wilt, terwijl je nog zo je best doet!

Want je wilt overgaan en je diploma halen!

Wij kunnen je helpen om orde op zaken te stellen. Het maakt niet uit of het om één vak gaat of meerdere. Wij zeggen niet wat je moet doen, maar vragen wat jij wilt en helpen je om dat op een voor jou zo prettig mogelijke manier te doen. Wij helpen je om keuzes te maken. Wij helpen je om te ontdekken wat jou belemmert. Wij helpen je te ontdekken wat jouw sterke kanten zijn en hoe je die effectief kunt gebruiken. Wij voeren gesprekken met je ouders, mentor of leraren, als dat nodig is. We werken toe naar steeds meer zelfstandigheid en uiteindelijk doe jij wat je wilt, onafhankelijk van ons!

Al ruim 14 jaar goede ervaringen!

Elke leerling is anders en wij maken graag kennis met jou. Bel of mail ons gerust voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bijlessen & Coaching

Bijlessen

Je kunt bij ons bijles volgen in één of meerdere vakken. Onze gespecialiseerde en ervaren medewerkers helpen jou graag. Je hebt bij ons de tijd en veiligheid om je vragen te stellen, om te leren leren en om te oefenen. Wij geven zonodig aanvullende uitleg, wat oefeningen om je de stof eigen te maken en feed-back over jouw manier van werken. Wat goed gaat wordt versterkt; waar iets te verbeteren valt, krijg je tips.

Coaching

In de praktijk blijken geen twee leerlingen met hetzelfde probleem te zitten of bij dezelfde aanpak te gedijen. Toch zijn er uiteraard wel overeenkomsten: agenda invullen, plannen, vooruitkijken, stress bij toetsen, stress bij achterstallig werk, een goed bedoeld voornemen niet uitvoeren, enz. Wij inventariseren jouw problemen, jouw knelpunten, jouw pijnpunten. Wij luisteren heel goed naar jou, jij hebt zelf al veel geprobeerd en weet al heel goed, wat wel of niet werkt bij jou. Gesteund door jouw persoonlijke bijles-docent, ga jij effectieve stappen in de goede richting zetten. Jij bepaalt het tempo. Je eigen successen zullen je meer motivatie en volharding geven. Tegenvallers worden besproken en vormen dan zelfs aanleiding voor nog verdere verbeteringen.

Basisonderwijs

Basisonderwijs

Taal en rekenen kunnen in alle groepen, maar vooral in groep 7 en 8 een vervelend struikelblok zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Persoonllijke begeleiding, individueel of in een klein groepje (2 tot 3 personen) kan vaak al voor veel verbetering zorgen. Dat kan een enorme opluchting betekenen, veel zorg wegnemen en leiden tot een groter zelfvertrouwen. Voor taal en rekenen hebben we aparte en ervaren bijles-docenten. Voor elke leerling die wij helpen geldt dat wij onze aanpak afstemmen op de methodes van de school. Na overleg en toestemming van u (de ouders) bezoeken wij de leerkracht van uw kind. Dit haalt mogelijke irritaties bij de leerkracht weg. De onderlinge samenwerking maakt, dat zowel de lessen op school als de bijlessen bij ons effectiever zijn. Uw zoon of dochter voelt zich gesteund in plaats van 'verdeeld'.

Cito

Onze eerste zorg is dat uw kind zijn zelfvertrouwen terugkrijgt en weer met plezier aan de slag gaat, omdat hij het vak goed beheerst. In groep 7 en 8 besteden we daarnaast ook aandacht aan het voorbereiden op de CITO, maar niet uitsluitend en niet als enig doel.

Speciaal onderwijs

Wij begeleiden ook leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Examentraining

Voor onze leerlingen is er in hun examenjaar speciale aandacht voor een goede voorbereiding op het examen.

Vanaf het begin van het schooljaar maken we naast een goede training voor de toetsen, ook al een koppeling met examenopgaven, uiteraard voor zover ze betrekking hebben op de desbetreffende hoofdstukken. Zo wordt de leerling tegelijkertijd op hoog niveau voorbereid voor de toetsen en went hij alvast aan de examens.

Na de laatste toets, ongeveer in maart, is er vanuit de school vaak nog maar beperkte sturing en begeleiding. Bovendien neemt op dat moment de motivatie om aan het werk te gaan voor de examens vaak af, omdat de leerling onterecht het gevoel heeft dat het examen nog zo ver weg is. Wij maken in die periode, samen met de leerling, een persoonlijk schema. De bijles-docent kent de leerling, weet welke onderwerpen extra aandacht verdienen en welke onderwerpen goed beheerst worden. In de eerste weken wordt de totale lesstof herhaald en geoefend. In de laatste weken worden examens getraind en geëvalueerd. Zonodig krijgt de leerling aanvullende uitleg of opdrachten. Dit alles binnen de normale regelmaat van de bijlessen.

Ruim op tijd voor het examen is uw zoon of dochter, mits hij of zij voldoende heeft meegewerkt, goed voorbereid op het examen. Dat geeft een ontspannen gevoel.

Studenten

Tijdens je mbo-, hbo- of universitaire opleiding word je soms geconfronteerd met een hiaat in je kennis. Statistiek, wiskunde, economie enz. Wij kunnen je bijspijkeren in net dàt vak dat je niet ligt of waarvan de kennis is weggezakt. Of je wilt je voorbereiden op een reken- of taaltoets op bijvoorbeeld de PABO. Wij bieden aanvullende ondersteuning. Veel kan je waarschijnlijk zelf doen, maar hier en daar wat extra uitleg kan net het verschil maken tussen slagen of zakken. Steeds vaker moet er een toelatingsexamen gedaan worden voor een opleiding (ook master). Wij kunnen je helpen om het beste uit jezelf te halen en toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze.

Wij plannen korte en effectieve trajecten, rekening houdend met je andere verplichtingen. Voor de studenten die van ver komen zijn aangepaste tijden mogelijk.

Tarieven

Ons principe

Wij zijn er voor je als het nodig is, maar als je het zonder ons kunt, mag je daar ook het voordeel van hebben! Dus

Je betaalt alleen die tijd, die je ook daadwerkelijk bijles krijgt.

Wij bieden je aan om je bijles te kunnen afzeggen of verkorten. Een bijles afzeggen of verplaatsen kan tot minstens 24 uur van tevoren. Als het tijdens de bijles zelf zo goed gaat, dat je niet de volle 45 minuten nodig hebt en ter plekke de les ingekort wordt, wordt die les ook als kortere les in rekening gebracht.

Tarief voor 45 min individuele bijles € 35,00.

Voor onze examentrainingen gelden de bovenstaande tarieven.

Contact

Maria Koppenol


Nedercamp 36
3992 RP Houten

bijlessen@allea.nl
06 - 45 49 47 17